Ural Aküzüm

Ortak

Ural Aküzüm, Kabine Hukuk Bürosu’nun ortak avukatlarındandır. Dr. Aküzüm, 20 yıllık mesleki hayatında alternatif uyuşmazlık çözümlerine ilişkin yerel ve uluslararası çok sayıda davada taraf vekilliği, hakemlik, arabuluculuk başta olmak üzere muhtelif alanlarda uygulamacı olarak görev yapmıştır.

Temsili dava ve işlemlerin bir listesi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Dr. Aküzüm, Alfa Arabuluculuk A.Ş. kurucusu, İstanbul Barosu Tahkim Merkezi Üyesi ve Türkiye’de tahkim uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefleyen İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)’ın kardeş kuruluşu İstanbul Tahkim Derneği’nin başkan yardımcısıdır. Birçok sivil toplum ve iş dünyası kuruluşunda muhtelif görevler üstlenen Aküzüm, 12 yıl Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu üyeliği ve değişik görevler üstlenmiştir.

Akademik hayatında Bilgi Üniversitesi MYO Bankacılık, Finans ve Sigortacılık bölüm başkanlığı, Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini ifa etmiştir. Halen Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekan yardımcısı ve İdare Hukuku Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Dr. Aküzüm, beş kitap ve çok sayıda akademik makale yayınlamış, ulusal ve uluslararası akademik sempozyumlarda bildiriler sunmuştur.

EĞİTİM

  • Siyasi ve İdari Bilimler Ön Lisans (Diplome Universitaire), Université Montpellier
  • Hukuk Lisans, Marmara Üniversitesi
  • Kamu Hukuku Doktorası, İstanbul Kültür Üniversitesi

BARO ÜYELİKLERİ VE PROFESYONEL ÜYELİKLER

  • İstanbul Barosu
  • İstanbul Barosu Tahkim Merkezi
  • İstanbul Tahkim Derneği

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce
  • Fransızca
  • Azerbaycan Türkçesi

İstanbul Ofisi

Büyükdere Cad No. 201

Levent Loft 1, D:68

34394, İstanbul, TÜRKİYE

T: +90 (212) 278 64 13

E: info@kabinelaw.com

Londra Ofisi

3 Waterhouse Sq

EC1N 2SW

Londra, Birleşik Krallık

E: info@kabinelaw.com