Skip to main content
ÇALIŞMA ALANLARI

Amacımız uzmanlık alanlarımızda dünya çapında tanınan bir hukuk bürosu olmaktır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Tahkim ve Dava

Kabine, büyük çaplı uluslararası uyuşmazlıklar alanında Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarındandır. Ekibimiz, zorlu ve karmaşık ticari tahkim ve yatırım tahkimi davalarının yanı sıra birden fazla hukuk sistemi ile ilişkili ulusal yargılamaları da içeren geniş dava portföyüyle, dünya standartlarında hizmet vermektedir.

Ekibimiz; ICC, ICSID, UNCITRAL, LCIA, SCAI ve ISTAC kuralları da dahil olmak üzere çeşitli tahkim kuralları altında yürütülen tahkim süreçlerinde müvekkillerini başarıyla temsil etmektedir. İnşaat, enerji, altyapı, telekomünikasyon, savunma, gıda ve finansal teknoloji (FinTek) gibi pek çok farklı sektöre ilişkin tahkim tecrübemiz mevcuttur.

Kabine, özellikle Türkiye’yi ilgilendiren yatırım tahkimi davalarında etkindir. Avukatlarımız, son yıllarda Türk davacılar tarafından ikili yatırım antlaşmaları altında başlatılmış tahkim davalarının önemli bir bölümünde vekil veya bilirkişi olarak görev almıştır.

Uyuşmazlık çözüm hizmetlerimiz uluslararası ve birden fazla ülkeyi ilgilendiren ulusal yargılamaları kapsamaktadır.

Kabine, son yıllarda, ABD, İngiltere, İsviçre ve Fransa gibi birçok farklı ülkenin mahkemelerinde müvekkillerine başarıyla hizmet vermiştir. Büromuz, dava öncesi ve sürecinde müvekkillerine verdiği desteğin ve yüksek profilli ve çok taraflı uyuşmazlıklarda doğrudan vekillik hizmetinin yanı sıra, müvekillerinin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel avukatları da koordine etmektedir. Bahsi geçen ülkelerde yürütülen davalar, müvekkillerimizin lehine emsal niteliğinde birçok karar verilmesi ile sonuçlanmıştır.

Büromuz; ayrıca her derecedeki Türk mahkemeleri önünde, yabancı tahkim yargılamalarını tamamlayan tenfiz prosedürleri ve geçici tedbir başvuruları da dahil olmak üzere, yüksek değerli ticari davalarda müvekkillerini temsil etmektedir.

Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku

Kabine, şirketler hukuku ve ticaret hukuku alanında birçok sektör için geniş kapsamlı danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu alanlarda çalışan uluslararası hukuk firmalarıyla güçlü bağlantıları mevcuttur.

Büromuz; kurumsal yönetim, pay sahipliği sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri ve diğer ticari sözleşmeler dahil olmak üzere sürekli kurumsal yönetim konularında halka açık ve kapalı şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, müvekkil şirketlere güncel stratejik danışmanlık yapmak amacıyla şirketlerin yönetim kurullarıyla yakın bir şekilde çalışmaktadır.

Birleşme ve Devralmalar

Büromuz, şirketler için dönüştürücü nitelikte olan birleşme ve devralma süreçlerinde çözüm odaklı bir yaklaşıma sahiptir. Kabine, ticari hükümlerin müzakere edilmesi, “due diligence”, sözleşme taslağının hazırlanması, müzakere edilmesi ve kapanışlar da dahil olmak üzere birleşme ve devralma süreçlerinin her aşamasında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Türk tarafların dahil olduğu en büyük ve karmaşık işlemlerin bir kısmında yer almış olan büromuz uluslararası birleşme ve devralmalarda ve farklı ülkelerde faaliyet gösteren hukuk uygulayıcılarının koordinasyonunda oldukça deneyimlidir.

Beyaz Yaka Suçlar, Soruşturmalar, Risk Yönetimi ve Uyum Programları

Kabine, sınır ötesi bankacılık ve finansal dolandırıcılık vakalarında çalışma konusunda Türkiye’de benzersiz bir uzmanlığa sahiptir. Büromuz, son yıllarda Türk tarafların dahil olduğu en büyük bankacılık dolandırıcılık davalarında ülkemizin önde gelen iş insanlarını ve ailelerini temsil etmiştir. Yabancı ülkelerdeki ceza ve hukuk davalarındaki tüm süreçleri yöneten büromuz, bu ülkelerdeki en yetkin yerel avukatlarla birlikte çalışmaktadır. Bu anlamda, büromuz uluslararası üne ve öneme sahip bankalar ve finans kurumlarıyla büyük uzlaşmalar sağlanması konusunda başarılı bir geçmişe sahiptir.

Kabine, kurumsal müvekkillerine çeşitli uyum sorunlarıyla ilgili meselelerin yanında uluslararası ve yerel soruşturmalarda sıklıkla danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız hem iç soruşturmalar hem de düzenleyici kurumlar tarafından gerçekleştirilen yaptırım uygulamaları konusunda ciddi bir deneyime ve uzmanlığa sahiptir. Büromuz; son yıllarda Türkiye Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, FINMA (İsviçre Finans Piyasası Denetleme Kurumu), SEC (A.B.D. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu), FCA (İngiliz Finansal Denetleyici Kurumu), PCAOB (A.B.D. Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu), Birleşik Krallık Devralma Paneli gibi kurumlarda ulusal ve çoklu yargı sistemine dahil soruşturma süreçlerinde yer almıştır.

Kabine, ayrıca uyum sorunlarını tespit etme ve önleme konusunda stratejik danışmanlık vermektedir. Bunun yanı sıra, kamu otoritelerinin yaptırımlarını ilgilendiren süreçlerin yürütülmesinde uluslararası firmalar ve hukuk bürolarıyla iş birlikleri yapmakta ve bu süreçlerde bağımsız inceleme ve iç soruşturma hizmetleri sağlamaktadır.

Büromuz, riskleri azaltmayı amaçlayan şirketler için risk yönetimi ve uyum programlarının tasarlanması ve uygulanması konusunda düzenli olarak danışmanlık vermektedir.

Sermaye ve Varlık Yapılandırması

Kabine, karmaşık varlık yapılandırma süreçlerinde danışmanlık verme konusunda uluslararası bir deneyime sahiptir. Ekibimiz; Türk ve uluslararası uzmanlarla birlikte bireylere, ailelere ve şirketlere bu alanda hizmetler vermektedir.

Büromuzun varlık yapılandırma hizmetine aşağıdakiler dahildir:

  • Birden çok ülkenin vatandaşlığına sahip bireyleri ve sınır ötesi varlıkları içeren tereke planlaması,
  • Yatırımların uluslararası antlaşmalar kapsamında korunmasını artıracak kurumsal yapılandırmalar,
  • Servet paylaşımı ve tereke ile ilgili müzakerelerinin yönetimi,
  • Otomatik bilgi alışverişi rejimi de dahil olmak üzere, uluslararası bankacılık kuralları hakkında mevzuat ile uyum danışmanlığı,
  • Vergi uzmanları ile vergi optimizasyon planlamalarında danışmanlık.

Bankacılık ve Finans, Sermaye Piyasaları

Kabine, bankacılık ve finans sektöründe hem işlem bazlı hem de düzenleyici kurum ve kurallara dair ciddi bir deneyime sahiptir. Büromuz, son yılların en karmaşık finansal yeniden yapılandırma anlaşmalarından bazılarında farklı ülkelerden birden çok müvekkili temsil etmiştir. Avukatlarımız ayrıca birden fazla yargı sisteminde yüksek getirili tahvil ihracı konusunda tecrübe sahibidir.

Kabine ayrıca, aralarında en büyük halka açık şirketlerden bazılarının da mevcut olduğu müvekkillerine, çeşitli yargı sistemlerinde regülasyon bazlı konularda destek, halka açık şirketlerle ilgili karmaşık yeniden yapılandırma süreçlerinde kurumsal ve bireysel hissedarlara danışmanlık hizmeti vermektedir.

İnşaat ve Enerji Hukuku

Kabine, inşaat ve enerji sektörlerindeki birçok önde gelen şirkete danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü alanlarında hizmet vermektedir.

Avukatlarımız, özellikle sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesinde yaygın bir şekilde kullanılan FIDIC ve NEC sözleşmelerinin yorumlanması ve uyarlanması dahil olmak üzere inşaat ve enerji sektörlerine dair birçok hukuki konuda oldukça tecrübelidir. Uyuşmazlık tecrübemiz kapsamında karmaşık enerji ticareti meseleleriyle beraber havalimanları, barajlar, karayolları ve köprüler gibi önemli kalkınma projeleri mevcuttur. Müvekkillerine ayrıca inşaat sözleşmeleri kapsamında talep yönetimi ve uyuşmazlık kurulu prosedürleri gibi tahkim öncesi uyuşmazlık süreçlerinde de destek olmaktadır.

Avukatlarımız ayrıca çeşitli projeler ile gayrimenkul satın alma ve kiralama sürecinde geniş kapsamlı danışmanlık hizmeti vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Kabine, müvekkillerine her türlü alacağın tahsili konusunda destek vermektedir. Kabine avukatları alacak tahsiline yönelik olarak ilgili malvarlıklarının belirlenmesi için gerekli araştırmaları yapmak konusunda yetkindir. Alacaklılar ile borçlular arasında uzlaşma görüşmeleri yapılması konusunda da önemli tecrübe sahibidir. Ayrıca müvekkilleri adına konkordato süreçlerinin yönetilmesi, borçlulara karşı iflas davaları açılması ve iflas masasına alacak kaydı başta olmak üzere icra ve iflas hukukuna dair hizmetler vermektedir.

Uluslararası Kamu Hukuku

Kabine, uluslararası kamu hukuku alanında hem uyuşmazlık çözümü hem de danışmanlık hizmetlerinde oldukça deneyimlidir. Büromuz, uluslararası kamu hukukunun birçok farklı alanındaki yetkinliği ve tecrübesi sayesinde Türkiye’de bu alanda uzmanlık sahibi olan ender bürolardan biridir.
Kabine, anlaşmaların yorumlanması ve hazırlanması, devlet bağışıklığı, diplomatik bağışıklıklar ve konsolosluk bağışıklıkları, deniz hukuku ve uluslararası ticaret hukuku konularına ilişkin olarak egemen devletlere ve özel hukuk tüzel kişilerine hukuki temsil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Avukatlarımız bu konulardaki uyuşmazlıkları hem uluslararası hem de yerel mahkemeler önünde başarıyla takip etmektedir.

Ekibimiz; farklı alanlara yayılan uzmanlık yelpazesi sayesinde, özel hukuk ve uluslararası kamu hukuku ilişkilerinin iç içe geçtiği uyuşmazlıkların çözümünde etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmektedir. Büromuzun ayrıca uluslararası kamu hukukunun ticari işlemler üzerindeki etkisi konusunda engin bir danışmanlık tecrübesi mevcuttur.

İnsan Hakları Hukuku ve Çevresel Sosyal Yönetişim (ÇSY)

Kabine, insan hakları hukuku alanında uyuşmazlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ekibimizin insan hakları hukuku sorunlarını ihtiva eden uyuşmazlıklarda hem yerel hem de uluslararası mahkemeler nezdinde kişi ve kurumları temsil konusunda tecrübesi vardır. Özellikle mülkiyet hakkı ihlalleri ve ekonomik suçlara ilişkin yargılamalar kapsamında işlenen ihlaller konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki davalarda kişi ve kurumlara hukuki temsil hizmeti vermekteyiz.

Büromuz iş dünyasını doğrudan ilgilendiren insan haklarına ilişkin konularda da faaliyet göstermektedir. Müvekkillerine, iş ilişkilerinde ve yatırımlarında ortaya çıkabilecek muhtemel insan hakları ve ÇSY sorunlarının tespitinde, gerekli politikaların geliştirilmesi ve bu politikaların uygulanması konularında destek vermektedir.

Finansal Teknoloji (FinTek) Hukuku

Kabine, banka ve finans hukukundaki tecrübesini, teknoloji alanındaki güncel gelişmelere dair farkındalığıyla birleştirerek etkin çözümler sağlamaktadır. Büromuz FinTek alanındaki gelişmeleri ve uygulanan yasal rejimi analiz etmekte ve müvekkillerine bu çerçevede danışmanlık sunmaktadır.
Kabine; ödeme sistemlerinin yanı sıra, açık bankacılık, dijital bankacılık ve dijital varlıklar gibi yeni nesil finansal teknolojiler alanlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Büromuz, özellikle blok-zincir teknolojisine dayalı finansal uygulamaların ve kripto varlıkların regülasyonu alanında deneyime sahiptir.

Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon ve Medya

Kabine; teknolojinin değiştirici ve dönüştürücü rol oynadığı elektronik ticaret, elektronik haberleşme, medya, veri koruma ve çevrimiçi içerik yönetimi gibi sektörel düzenlemeler alanında çalışmaktadır. Ekibimiz bu alanlardaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip ederek müvekkillerinin sektörel düzenlemelere uyum sürecini yürütmekte ve onlara hukuki tavsiyeler vermektedir.

Büromuz, telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlere düzenleyici kurum ve kurallar ve ticari konularda çok boyutlu danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

Kabine, ayrıca gelişen teknolojilerin tabi olduğu hukuki düzenlemeler ve bu teknolojilere dayalı yenilikçi iş modellerine sahip şirketlerin yönetimi alanında da danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuz; özellikle yapay zekâ, blok zincir ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler ile çalışan şirketlere ve yeni girişimlere faaliyetleri ve ürünleri için gerekli dinamik hukuki desteği sağlamaktadır.

Tahkim ve Dava

Kabine, büyük çaplı uluslararası uyuşmazlıklar alanında Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarındandır. Ekibimiz, zorlu ve karmaşık ticari tahkim ve yatırım tahkimi davalarının yanı sıra birden fazla hukuk sistemi ile ilişkili ulusal yargılamaları da içeren geniş dava portföyüyle, dünya standartlarında hizmet vermektedir.

Ekibimiz; ICC, ICSID, UNCITRAL, LCIA, SCAI ve ISTAC kuralları da dahil olmak üzere çeşitli tahkim kuralları altında yürütülen tahkim süreçlerinde müvekkillerini başarıyla temsil etmektedir. İnşaat, enerji, altyapı, telekomünikasyon, savunma, gıda ve finansal teknoloji (FinTek) gibi pek çok farklı sektöre ilişkin tahkim tecrübemiz mevcuttur.

Kabine, özellikle Türkiye’yi ilgilendiren yatırım tahkimi davalarında etkindir. Avukatlarımız, son yıllarda Türk davacılar tarafından ikili yatırım antlaşmaları altında başlatılmış tahkim davalarının önemli bir bölümünde vekil veya bilirkişi olarak görev almıştır.

Uyuşmazlık çözüm hizmetlerimiz uluslararası ve birden fazla ülkeyi ilgilendiren ulusal yargılamaları kapsamaktadır.

Kabine, son yıllarda, ABD, İngiltere, İsviçre ve Fransa gibi birçok farklı ülkenin mahkemelerinde müvekkillerine başarıyla hizmet vermiştir. Büromuz, dava öncesi ve sürecinde müvekkillerine verdiği desteğin ve yüksek profilli ve çok taraflı uyuşmazlıklarda doğrudan vekillik hizmetinin yanı sıra, müvekillerinin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel avukatları da koordine etmektedir. Bahsi geçen ülkelerde yürütülen davalar, müvekkillerimizin lehine emsal niteliğinde birçok karar verilmesi ile sonuçlanmıştır.

Büromuz; ayrıca her derecedeki Türk mahkemeleri önünde, yabancı tahkim yargılamalarını tamamlayan tenfiz prosedürleri ve geçici tedbir başvuruları da dahil olmak üzere, yüksek değerli ticari davalarda müvekkillerini temsil etmektedir.

Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku

Kabine, şirketler hukuku ve ticaret hukuku alanında birçok sektör için geniş kapsamlı danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu alanlarda çalışan uluslararası hukuk firmalarıyla güçlü bağlantıları mevcuttur.

Büromuz; kurumsal yönetim, pay sahipliği sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri ve diğer ticari sözleşmeler dahil olmak üzere sürekli kurumsal yönetim konularında halka açık ve kapalı şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, müvekkil şirketlere güncel stratejik danışmanlık yapmak amacıyla şirketlerin yönetim kurullarıyla yakın bir şekilde çalışmaktadır.

Birleşme ve Devralmalar

Büromuz, şirketler için dönüştürücü nitelikte olan birleşme ve devralma süreçlerinde çözüm odaklı bir yaklaşıma sahiptir. Kabine, ticari hükümlerin müzakere edilmesi, “due diligence”, sözleşme taslağının hazırlanması, müzakere edilmesi ve kapanışlar da dahil olmak üzere birleşme ve devralma süreçlerinin her aşamasında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Türk tarafların dahil olduğu en büyük ve karmaşık işlemlerin bir kısmında yer almış olan büromuz uluslararası birleşme ve devralmalarda ve farklı ülkelerde faaliyet gösteren hukuk uygulayıcılarının koordinasyonunda oldukça deneyimlidir.

Beyaz Yaka Suçlar, Soruşturmalar, Risk Yönetimi ve Uyum Programları

Kabine, sınır ötesi bankacılık ve finansal dolandırıcılık vakalarında çalışma konusunda Türkiye’de benzersiz bir uzmanlığa sahiptir. Büromuz, son yıllarda Türk tarafların dahil olduğu en büyük bankacılık dolandırıcılık davalarında ülkemizin önde gelen iş insanlarını ve ailelerini temsil etmiştir. Yabancı ülkelerdeki ceza ve hukuk davalarındaki tüm süreçleri yöneten büromuz, bu ülkelerdeki en yetkin yerel avukatlarla birlikte çalışmaktadır. Bu anlamda, büromuz uluslararası üne ve öneme sahip bankalar ve finans kurumlarıyla büyük uzlaşmalar sağlanması konusunda başarılı bir geçmişe sahiptir.

Kabine, kurumsal müvekkillerine çeşitli uyum sorunlarıyla ilgili meselelerin yanında uluslararası ve yerel soruşturmalarda sıklıkla danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız hem iç soruşturmalar hem de düzenleyici kurumlar tarafından gerçekleştirilen yaptırım uygulamaları konusunda ciddi bir deneyime ve uzmanlığa sahiptir. Büromuz; son yıllarda Türkiye Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, FINMA (İsviçre Finans Piyasası Denetleme Kurumu), SEC (A.B.D. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu), FCA (İngiliz Finansal Denetleyici Kurumu), PCAOB (A.B.D. Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu), Birleşik Krallık Devralma Paneli gibi kurumlarda ulusal ve çoklu yargı sistemine dahil soruşturma süreçlerinde yer almıştır.

Kabine, ayrıca uyum sorunlarını tespit etme ve önleme konusunda stratejik danışmanlık vermektedir. Bunun yanı sıra, kamu otoritelerinin yaptırımlarını ilgilendiren süreçlerin yürütülmesinde uluslararası firmalar ve hukuk bürolarıyla iş birlikleri yapmakta ve bu süreçlerde bağımsız inceleme ve iç soruşturma hizmetleri sağlamaktadır.

Büromuz, riskleri azaltmayı amaçlayan şirketler için risk yönetimi ve uyum programlarının tasarlanması ve uygulanması konusunda düzenli olarak danışmanlık vermektedir.

Sermaye ve Varlık Yapılandırması

Kabine, karmaşık varlık yapılandırma süreçlerinde danışmanlık verme konusunda uluslararası bir deneyime sahiptir. Ekibimiz; Türk ve uluslararası uzmanlarla birlikte bireylere, ailelere ve şirketlere bu alanda hizmetler vermektedir.

Büromuzun varlık yapılandırma hizmetine aşağıdakiler dahildir:

  • Birden çok ülkenin vatandaşlığına sahip bireyleri ve sınır ötesi varlıkları içeren tereke planlaması,
  • Yatırımların uluslararası antlaşmalar kapsamında korunmasını artıracak kurumsal yapılandırmalar,
  • Servet paylaşımı ve tereke ile ilgili müzakerelerinin yönetimi,
  • Otomatik bilgi alışverişi rejimi de dahil olmak üzere, uluslararası bankacılık kuralları hakkında mevzuat ile uyum danışmanlığı,
  • Vergi uzmanları ile vergi optimizasyon planlamalarında danışmanlık.

Bankacılık ve Finans, Sermaye Piyasaları

Kabine, bankacılık ve finans sektöründe hem işlem bazlı hem de düzenleyici kurum ve kurallara dair ciddi bir deneyime sahiptir. Büromuz, son yılların en karmaşık finansal yeniden yapılandırma anlaşmalarından bazılarında farklı ülkelerden birden çok müvekkili temsil etmiştir. Avukatlarımız ayrıca birden fazla yargı sisteminde yüksek getirili tahvil ihracı konusunda tecrübe sahibidir.

Kabine ayrıca, aralarında en büyük halka açık şirketlerden bazılarının da mevcut olduğu müvekkillerine, çeşitli yargı sistemlerinde regülasyon bazlı konularda destek, halka açık şirketlerle ilgili karmaşık yeniden yapılandırma süreçlerinde kurumsal ve bireysel hissedarlara danışmanlık hizmeti vermektedir.

İnşaat ve Enerji Hukuku

Kabine, inşaat ve enerji sektörlerindeki birçok önde gelen şirkete danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü alanlarında hizmet vermektedir.

Avukatlarımız, özellikle sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesinde yaygın bir şekilde kullanılan FIDIC ve NEC sözleşmelerinin yorumlanması ve uyarlanması dahil olmak üzere inşaat ve enerji sektörlerine dair birçok hukuki konuda oldukça tecrübelidir. Uyuşmazlık tecrübemiz kapsamında karmaşık enerji ticareti meseleleriyle beraber havalimanları, barajlar, karayolları ve köprüler gibi önemli kalkınma projeleri mevcuttur. Müvekkillerine ayrıca inşaat sözleşmeleri kapsamında talep yönetimi ve uyuşmazlık kurulu prosedürleri gibi tahkim öncesi uyuşmazlık süreçlerinde de destek olmaktadır.

Avukatlarımız ayrıca çeşitli projeler ile gayrimenkul satın alma ve kiralama sürecinde geniş kapsamlı danışmanlık hizmeti vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Kabine, müvekkillerine her türlü alacağın tahsili konusunda destek vermektedir. Kabine avukatları alacak tahsiline yönelik olarak ilgili malvarlıklarının belirlenmesi için gerekli araştırmaları yapmak konusunda yetkindir. Alacaklılar ile borçlular arasında uzlaşma görüşmeleri yapılması konusunda da önemli tecrübe sahibidir. Ayrıca müvekkilleri adına konkordato süreçlerinin yönetilmesi, borçlulara karşı iflas davaları açılması ve iflas masasına alacak kaydı başta olmak üzere icra ve iflas hukukuna dair hizmetler vermektedir.

Uluslararası Kamu Hukuku

Kabine, uluslararası kamu hukuku alanında hem uyuşmazlık çözümü hem de danışmanlık hizmetlerinde oldukça deneyimlidir. Büromuz, uluslararası kamu hukukunun birçok farklı alanındaki yetkinliği ve tecrübesi sayesinde Türkiye’de bu alanda uzmanlık sahibi olan ender bürolardan biridir.

Kabine, anlaşmaların yorumlanması ve hazırlanması, devlet bağışıklığı, diplomatik bağışıklıklar ve konsolosluk bağışıklıkları, deniz hukuku ve uluslararası ticaret hukuku konularına ilişkin olarak egemen devletlere ve özel hukuk tüzel kişilerine hukuki temsil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Avukatlarımız bu konulardaki uyuşmazlıkları hem uluslararası hem de yerel mahkemeler önünde başarıyla takip etmektedir.

Ekibimiz; farklı alanlara yayılan uzmanlık yelpazesi sayesinde, özel hukuk ve uluslararası kamu hukuku ilişkilerinin iç içe geçtiği uyuşmazlıkların çözümünde etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmektedir. Büromuzun ayrıca uluslararası kamu hukukunun ticari işlemler üzerindeki etkisi konusunda engin bir danışmanlık tecrübesi mevcuttur.

İnsan Hakları Hukuku ve Çevresel Sosyal Yönetişim (ÇSY)

Kabine, insan hakları hukuku alanında uyuşmazlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ekibimizin insan hakları hukuku sorunlarını ihtiva eden uyuşmazlıklarda hem yerel hem de uluslararası mahkemeler nezdinde kişi ve kurumları temsil konusunda tecrübesi vardır. Özellikle mülkiyet hakkı ihlalleri ve ekonomik suçlara ilişkin yargılamalar kapsamında işlenen ihlaller konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki davalarda kişi ve kurumlara hukuki temsil hizmeti vermekteyiz.

Büromuz iş dünyasını doğrudan ilgilendiren insan haklarına ilişkin konularda da faaliyet göstermektedir. Müvekkillerine, iş ilişkilerinde ve yatırımlarında ortaya çıkabilecek muhtemel insan hakları ve ÇSY sorunlarının tespitinde, gerekli politikaların geliştirilmesi ve bu politikaların uygulanması konularında destek vermektedir.

Finansal Teknoloji (FinTek) Hukuku

Kabine, banka ve finans hukukundaki tecrübesini, teknoloji alanındaki güncel gelişmelere dair farkındalığıyla birleştirerek etkin çözümler sağlamaktadır. Büromuz FinTek alanındaki gelişmeleri ve uygulanan yasal rejimi analiz etmekte ve müvekkillerine bu çerçevede danışmanlık sunmaktadır.

Kabine; ödeme sistemlerinin yanı sıra, açık bankacılık, dijital bankacılık ve dijital varlıklar gibi yeni nesil finansal teknolojiler alanlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Büromuz, özellikle blok-zincir teknolojisine dayalı finansal uygulamaların ve kripto varlıkların regülasyonu alanında deneyime sahiptir.

Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon ve Medya

Kabine; teknolojinin değiştirici ve dönüştürücü rol oynadığı elektronik ticaret, elektronik haberleşme, medya, veri koruma ve çevrimiçi içerik yönetimi gibi sektörel düzenlemeler alanında çalışmaktadır. Ekibimiz bu alanlardaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip ederek müvekkillerinin sektörel düzenlemelere uyum sürecini yürütmekte ve onlara hukuki tavsiyeler vermektedir.

Büromuz, telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlere düzenleyici kurum ve kurallar ve ticari konularda çok boyutlu danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

Kabine, ayrıca gelişen teknolojilerin tabi olduğu hukuki düzenlemeler ve bu teknolojilere dayalı yenilikçi iş modellerine sahip şirketlerin yönetimi alanında da danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuz; özellikle yapay zekâ, blok zincir ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler ile çalışan şirketlere ve yeni girişimlere faaliyetleri ve ürünleri için gerekli dinamik hukuki desteği sağlamaktadır.

İstanbul Ofisi

Büyükdere Cad No. 201

Levent Loft 1, D:68

34394, İstanbul, TÜRKİYE

T: +90 (212) 278 64 13

E: info@kabinelaw.com

Londra Ofisi

3 Waterhouse Sq

EC1N 2SW

Londra, Birleşik Krallık

E: info@kabinelaw.com