Mehmet Karlı

Ortak

Mehmet Karlı, Kabine Hukuk Bürosu’nun ortak avukatlarındandır. Dr. Karlı; inşaat, enerji, telekomünikasyon, bankacılık ve finans gibi birçok sektörde uyuşmazlıklar ve kompleks uluslararası işlemlerde çalışmaktadır. Devletler, çok uluslu şirketler ve iş insanlarının aralarında bulunduğu geniş bir müvekkil grubunu yerel mahkemeler, AİHM gibi yargı organları önünde ICSID, ICC, ISTAC, UNCITRAL, SCIA, LCIA kuralları uyarınca gerçekleşen tahkim davalarında ve uluslararası kompleks hukuki işlemlerinde temsil etmiş ve onlara hukuki danışmanlık vermiştir. Dr. Karlı, beyaz yaka suçlarına ilişkin Türkiye ve yurtdışındaki soruşturma ve davalarda çalışmakta, bunun yanı sıra, şirketlerin ve şahsi varlıkların yeniden yapılandırmalarında danışmanlık vermektedir.

Temsili dava ve işlemlerin bir listesi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde uluslararası hukuk alanında yardımcı doçent olarak görev yapmış olan Dr. Karlı, uluslararası hukuk, uluslararası ticaret ve yatırımlar ve uluslararası insan hakları hukuku dersleri vermiştir. Oxford Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi’nde misafir öğretim üyesi, Oxford Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde de araştırma görevlisi olarak görev almış ve Uluslararası Hukuk ve Ortadoğu dersini vermiştir. Dr. Karlı, 2013-2014 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Dr. Karlı, ayrıca pro bono işlerde aktif olarak rol almakta; sivil haklar ve özgürlükler ve aktif vatandaşlık konularında dersler ve eğitimler vermektedir.

EĞİTİM

 • Hukuk Lisans, 2003, Galatasaray Üniversitesi
 • M.Jur. (Hukuk Yüksek Lisans), 2004, University of Oxford
 • M.Phil., 2005, University of Oxford
 • D.Phil. (Doktora), 2010, University of Oxford

BARO ÜYELİKLERİ VE PROFESYONEL ÜYELİKLER

 • İstanbul Barosu
 • Avrupa Uluslararası Hukuk Derneği
 • Amerikan Uluslararası Hukuk Derneği
 • Uluslararası Barolar Birliği

DİLLER

 • Türkçe
 • İngilizce
 • Fransızca

İstanbul Ofisi

Büyükdere Cad No. 201

Levent Loft 1, D:68

34394, İstanbul, TÜRKİYE

T: +90 (212) 278 64 13

E: info@kabinelaw.com

Londra Ofisi

3 Waterhouse Sq

EC1N 2SW

Londra, Birleşik Krallık

E: info@kabinelaw.com